Chongqing Aibistar Trading Co., Ltd.
Đảm bảo thương mại
Nhà cung cấp hỗ trợ Thương mại Đảm bảo - Một dịch vụ miễn phí bảo vệ các đơn đặt hàng của bạn từ thanh toán đến giao hàng.
Giới hạn đảm bảo thương mại của các nhà cung cấpUS $10,000
Nhà cung cấp Vàng
Nhà cung cấp hạng Vàng là tư cách thành viên cao cấp dành cho các nhà cung cấp trên Alibaba.com. Các thành viên có được các phương thúc toàn diện để quảng bá sản phẩm của họ, tối đa hóa tiếp xúc sản phẩm và tăng lợi tức đầu tư.
Chongqing Aibistar Trading Co., Ltd.
Chongqing, China

Stationery Categories

pens
Notebooks
Memo Pad
Marker& Highlighters

                  Big Diamond Ballpoint Pen

1.Material: Metal
2.Size:145*8 mm (Diamonds)
3.Weight: 29g

4.Color of pen: White, red, green, light green, dark green                                                         

5.Color of refill: blue or black
6.Size of tip: 0.7mm
7.Logo: Pen can be done with laser engraving logo, or silk screen logo